TERAPIA PEDAGOGICZNA

Trapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.


Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o: 

  • inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna, 
  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych, 
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji, 
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych, 
  • z zaburzeniami mowy, 
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych, 
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka. 


Umów się z nami

Podaj swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisz jakiej pomocy w ramach terapi pedagogicznej oczekujesz, wybierz miejsce i datę wykonania zlecenia, oraz osobę, która świadczy usługę w Twojej miejscowości. Po otrzymaniu tych informacji automatycznie zarezerwujemy dla Ciebie termin. Dla pewności i potwierdzenia szczegółów pozwolimy sobie do Ciebie zadzwonić.

Zobacz także: